Krajanské Centrum Chicago

 Organizácia dobrovoľníkov, ktorý sa snažia bezplatne o zachovanie Slovenského a Českého jazyka a kultúry v USA a Kanade. Pridať k nám sa môžete aj Vy , hľadáme nových členov alebo pomocníkov. Tešíme sa na Vás !